STRANICA - HAS-VETERANI

je u rekonstrukciji
sve infornacije i obavijesti
pratite na :
DRUGOJ NAŠOJ STRANICI
-
HAAK MLADOST- AK VETERAN
-
pažnja još je vrlo malo ostalo vremena za
prijavu na Međunarodno prvenstvo Zagreba
-
RASPIS
-
-
joša smo 102 dana do BAVACS-a
2013.